MATTRA Polska to innowacyjna firma poszukująca nowych rozwiązań technologicznych dla istniejących linii produkcyjnych a także dla planowanych przedsięwzięć. Z tego powodu firma uruchomiła dział innowacyjności którego ważnym elementem jest laboratorium w którym odbywają się prace i badania nad modyfikacją technologii produkcji. Współpracujemy także z instytucjami naukowymi, uczelniami wyższymi a także technologami chemicznymi w celu poszerzenia posiadanej wiedzy i możliwości działania.

        Największym dotychczasowym osiągnięciem działu są wyprodukowane 
laminaty poliestrowo-szklane z dodatkiem środka uniepalniającego polifosforanu
amonu, dzięki któremu uzyskaliśmy niepalne a co za tym idzie bezpieczne produkty
dla użytkownika. Laminaty poddawane są różnym badaniom fizykochemicznym, które
mają na celu zbadanie wytrzymałości laminatów w różnych warunkach a także
zbadanie wpływu dodatków na zmiany tych właściwości.

        Oprócz laminatów poliestrowo-szklanych kadra technologiczna zajmuje się również badaniem wpływu różnych dodatków na jakość masy palnej w zniczach. Dział innowacji prowadzi także działania mające na celu rozpoczęcie badań nowych właściwości polimerobetonów do zastosowań jako zewnętrzne zamienniki istniejących elementów infrastruktury.