MATTRA Polska prowadzi obecnie badania w czterech tematycznych dziedzinach:

        a) Inżynieria kompozytów epoksydowych - celem pracy jest zbadanie wpływu krzemionki płomieniowej na właściwości kompozytów epoksydowych, wykonywanych metodą typową oraz poprzez tworzenie preimpregnatów. W tym celu sporządzono próbki o kształcie walca, jak również próbki w postaci powłok na metalowej płytce w celu określenia ich właściwości.

        b) Wpływ antypirenu polifosforanu amonu na właściwości laminatów z nienasyconej żywicy poliestrowej - przedmiotem niniejszej pracy jest zbadanie wpływu bezhalogenowego antypirenu polifosforanu amonu w postaci proszku obniżającego palność na podstawowe właściwości użytkowe badanych laminatów poliestrowo-szklanych.

        c) Wpływ rodzaju technologii produkcji oraz stosowanych materiałów
na masę palną wkładów parafinowych
- celem pracy est zbadanie wpływu
dodatków do parafiny oraz metod produkcji na masę palnej stosowaną
w wkładach parafinowych.

        d) Badania wpływu różnych wypełniaczy na obniżanie kosztów produkcji
betonów i polimerobetownów
- przedmiotem niniejszej pracy jest zbadanie
wpływu różnego rodzaju wypełniaczy na koszty produkcji mas betonowych
oraz polimerobetonowych.