Dbamy o Twoje bezpieczeństwo!

Zawsze postępuj według instrukcji użytkowania
i bezpieczeństwa umieszczonych na ulotce produktu!


Pamiętaj! Każda świeca lub wkład do zniczy użytkowany w niewłaściwy sposób stanowi zagrożenie. Jeśli możliwe, zawsze pal świece aż cała powierzchnia wosku roztopi się do krawędzi. Zapobiegnie to tworzeniu się „tunelu”, a świeca będzie paliła się równo i prawidłowo. Jeśli pojemnik świecy uległ okopceniu podczas palenia, zgaś świece, zaczekaj aż wystygnie i wytrzyj pojemnik czystą i wilgotną szmatką. Następnie przytnij knot do ok 1 cm i zapal ponownie. Zgaś świecę jeśli zauważysz kopcenie lub jeśli płomień jest zbyt wysoki. Oznacza to, że świeca nie pali się prawidłowo. Zaczekaj aż świeca wystygnie, przytnij knot do ok 1 cm i zapal świecę pamiętając aby nie palić jej
w przeciągu. Zawsze przechowuj wkłady do zniczy i świece w chłodnym, ciemnym i suchym miejscu. Wszelkie zanieczyszczenia, kurz zakłócają prawidłowe spalanie
a promienie słoneczne powodują zmianę koloru świecy. Zalecamy jednorazowe palenie świec nie dłużej niż 4 godziny. Dłuższe palenie może powodować utworzenie „grzyba” na knocie, kopcenie a w efekcie pęknięcie pojemnika. Osoby, które są wrażliwe na zapachy powinny zachować ostrożność podczas stosowania produktów zawierających olejki zapachowe. Zgaś świecę jeśli jakieś symptomy się pojawią. Nie zalecamy ponownego użycia pojemników świecy do palenia. To nie jest bezpieczne.

Transport, wypalenie świecy mogły mieć wpływ na szklany pojemnik, tzn. powodować osłabienie pojemnika niezauważalne gołym okiem. Pojemniki świec nie są przeznaczone do mycia w zmywarkach. Pozostałość parafiny roztopi się i może pobrudzić pozostałe naczynia a także zatkać filtr i spowodować uszkodzenie zmywarki. Zgaś świecę przed końcem palenia pozostawiając około 5 mm nieroztopionej parafiny. Płomień przy kontakcie z pojemnikiem może powodować jego uszkodzenie. Przed zapaleniem świecy wyprostuj ostrożnie knot i upewnij się, że na powierzchni świecy nie znajdują się żadne zanieczyszczenia. Dlaczego? Ciała obce mogą pogarszać spalanie się świecy a także zapalić się i zadziałać jako drugi knot. To stanowi zagrożenie. Najlepszym sposobem na usunięcie plam z wosku np. na obrusie jest prasowanie tkaniny między dwoma kawałkami papieru (bez pary). Jeśli konieczne powtórz czynność do momentu aż papier wchłonie cały wosk. Ewentualne pozostałości barwnika mogą być usunięte przez profesjonalne firmy zajmujące się czyszczeniem.

Wkłady do zniczy należy wyprostować w pojemniku zniczowym tak, aby wkład mógł wypalać się prawidłowo. Jeżeli wkład do zniczy zgasł i nie wypala się, zapal go ponownie. Jeżeli wkład nie chce się palić i słyszysz charakterystyczne „strzelanie” powierzchnia palna została zalana przez wodę. Dzieje się tak w wyniku stosowania wkładów do zniczy w nieodpowiednich zniczach. Zalecamy korzystanie ze zniczy sprawdzonych dostawców.

Poniżej prezentujemy symbole dotyczące bezpiecznego użytkowania produktów:

Ogólny znak ostrzegawczy

Nie należy pozostawiać płonącej świecy bez kontroli.

Świece palić poza zasięgiem dzieci i zwierząt

Zachowaj przynajmniej 10cm odstępu pomiędzy palącymi się świecami

Nie należy palić świec w pobliżu materiałów łatwopalnych.

Nie palić świec w przeciągu

Świece należy palić w pozycji pionowej

Przyciąć knot na około 1 cm przed zapaleniem

Stosować na odpornej na ciepło podstawie

Nie wrzucać zapałek i zanieczyszczeń do masy palnej

Nie przenosić palącej się świecy

Nigdy nie używać płynu do gaszenia

Przyciąć krawędź jeśli jest wyższa niż 1cm

Nie umieszczać świec w pobliżu źródła ciepła

Zapalać tylko raz

Należy unikać bezpośredniego wdychania dymu

Wkład należy palić tylko w przeznaczonych do tego lampionach

Przechowywać poza zasięgiem dzieci

Produkt nie do spożycia

Nie wlewać wody